Ring for tidsbestilling: +45 51 72 88 96


Home » Hvad er hypnose?

Hypnose består af to elementer: Trance og suggestioner. Trance er en naturlig tilstand, som du er i adskillige gange hver dag. Man kan sige, at det er en tilstand, der ligger mellem søvn og vågen. Det er den tilstand du er i, lige før du falder i søvn, der hvor du ikke rigtig sover, men heller ikke rigtig er vågen.

Suggestioner betyder forslag, men det er forslag, der påvirker det ubevidste sind. Når vi er i trance, er vi mere påvirkelige over for de forslag eller suggestioner, vi bliver præsenteret for, så trancen er det, der skaber adgang til det ubevidste.

Egentlig er ordet hypnose ikke særlig dækkende, da det kommer af det græske ord “Hypnos”, som var navnet på søvnens gud, og man sover ikke i hypnose

Naturlige hypnosetilstande

Når du er helt opslugt og koncentreret om f.eks. en bog eller en film, så du nærmest ikke lægger mærke til hvad der sker omkring dig, er du også i en form for hypnose- eller trancetilstand. Du kender også trancetilstande fra når du dagdrømmer eller “falder i staver”, f.eks. når du står i kø. Man kan sige at hypnose er en form for “koncentreret opmærksomhed” hvor du er i kontakt med din underbevidsthed.

Scenehypnose

Den form for hypnose, som de fleste kender, er scenehypnosen, hvor hypnotisøren siger “sov” og får folk til at gøre forskellige komiske ting. Det er imidlertid ikke ret mange mennesker der kan hypnotiseres på denne måde, da de fleste har svært ved at acceptere den meget kommanderende form.

Tilladende hypnose

En anden form for hypnose er den tilladende hypnose, hvor hypnoti­søren sikrer sig klientens ubevidste sinds vilje til samarbejde og accept af at skabe forandring.

Alle kan hypnotiseres – hvis de vil

Alle kan hypnotiseres ved hjælp af tilladende hypnose, men ingen kan hypnotiseres mod deres vilje og ingen kan i hypnose tvinges til at gøre ting der er i modstrid med hans eller hendes værdier, principper eller overbevisninger. Der er ingen fare forbundet med at gå i hypnose, og det er aldrig sket, at en person ikke er kommet ud af hypnose­tilstanden igen. Der er tale om et samarbejde mellem klient og hypnotisør.

Du har kontrollen

Som sagt sover du ikke under hypnose. Der er bedre adgang til det ubevidste, men det betyder ikke, at det bevidste er koblet fra. Det bevidste sind er opmærksomt på hvad der sker mens du er i tilstanden. På trods af den dybe kontakt med det ubevidste sind, kan det bevidste sind kommentere, kritisere og censurere; dvs. at du altid har kontrol over hvad du siger og gør, og du kan til enhver tid vælge at afbryde trancen, hvis du ønsker det.

Hvordan føles det?

De fleste oplever hypnosetilstanden som en meget behagelig og meget afslappet tilstand. Mange bliver overraskede over at det er muligt at blive så afslappet.

Det ubevidste sind

I hypnose opnår du at komme i kontakt med det ubevidste sind. Du er i hypnose lige så snart det almindelige forhold mellem det bevidste og ubevidste sind bliver ændret, så det ubevidste sind kommer til at spille en mere fremtrædende rolle. Vores ubevidste sind fungerer på et dybere niveau end vores daglige, bevidste opmærksomhed. I vores ubevidste sind sker de mentale processer uden at vi bevidst opfatter dem. Vi kan opleve øjeblikke af intuition, indsigt og kreativitet når disse ubevidste processer popper op i vores bevidste opmærksomhed.

Det ubevidste sinds funktioner

Vores ubevidste sind er ikke underlagt vores normale grænser for logik, tid og rum. Det ubevidste sind husker alt og kan give os kreative løsninger på vores problemer. Det kan bringe os i kontakt med en indsigt, som vi i vores daglige bevidsthed ikke er i kontakt med. Man får således i hypnose kontakt til en langt større del af sig selv. Det ubevidste er ikke særlig modtageligt for logiske argumenter, så det er derfor, at det ofte ikke er tilstrækkeligt  bare at træffe en bevidst beslutning, for at ændre en vane, motivere sig selv, reagere mere hensigtsmæssigt, føle sig tryg, eller hvad man ellers ønsker at forandre.

Hurtigt og effektivt

Hypnose er effektivt fordi vi sikrer os det ubevidste sinds tilladelse og accept til at opnå de forandringer vi ønsker. I mange tilfælde kan man i hypnose opnå resultater langt hurtigere end i andre terapiformer, fordi man arbejder på det ubevidste plan, hvor forandringerne sker.